Gedragsregels NVB

Gedragsregels spelers Accepteer de beslissingen van de scheids- en grensrechter. Beïnvloed de scheids- en grensrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden. Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf verliezer bent. Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn. Spreek je medespelers gerust aan...
Read More