Commissies

Commissies

 

Jeugdcommissie Telefoonnummer E-mail
Alex Bertram 06 22 90 24 39  
Daniëlle van ’t Ende 06 51 86 41 59  
Sponsorcommissie Telefoonnummer E-mail
Faté Basit 06 39 55 05 52 sponsorcommissie@noordveluweboys.nl
Ben van Mourik 06 15 60 57 91 sponsorcommissie@noordveluweboys.nl
Robin Vos 06 30 32 06 62 sponsorcommissie@noordveluweboys.nl
PR commissie Telefoonnummer E-mail
Fébe Winter 06 20 89 47 18 prcommissie@noordveluweboys.nl
Agnes Bekenkamp 06 28 52 22 08 prcommissie@noordveluweboys.nl
Financiële administratie Telefoonnummer E-mail
Therèse Leusink 06 11 37 59 00  
Activiteitencommissie Telefoonnummer E-mail
Robbie Maatman 06 11 94 02 04  
Onderhoudscommissie Telefoonnummer E-mail
Piet de Jong 06 29 49 37 15  
Harry van ’t Hul    
Kantinebeheerder Telefoonnummer E-mail
Leen van de Graaf 06 53 23 33 86  beheerder@noordveluweboys.nl
Kleding- en materiaalbeheerder Telefoonnummer E-mail
Murat Avci 06 30 00 75 88