Nieuws

Het laatste nieuws van NVB

Gedragsregels NVB

Gedragsregels spelers

 • Accepteer de beslissingen van de scheids- en grensrechter.
 • Beïnvloed de scheids- en grensrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 • Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf verliezer bent.
 • Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 • Spreek je medespelers gerust aan op onsportief gedrag.
 • Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen.
 • Douchen na de training is gewenst en na de wedstrijd verplicht.
 •      Na de training en wedstrijd dienen de kleedkamer en douche ruimte schoon te worden achtergelaten, dus vegen en zo nodig de trekker door de ruimte(s) halen, dit geldt ook voor uitwedstrijden.
 • Kosten die gemaakt zijn i.v.m. gele of rode kaarten worden door de spelers zelf betaald.
 • Het voetbalseizoen begint in de maand augustus en eindigt in de maand juni. Hier tussen is er meestal in de maand januari een winterstop waarbij er dan getracht wordt enkele keren zaalvoetbal te spelen en oefenwedstrijden te regelen. In de maand mei wordt er meestal meegedaan aan een of meerdere toernooien.
 •     De speler is sportief,vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
 •    Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer/leider als niet aan de training of wedstrijd kan worden deelgenomen.
 • De spelers is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
 • Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider.
 •      Helpt mee met het verzamelen van materialen na de training.

 

Gedragsregels ouders en toeschouwers

 •      Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
  ·      Steun uw kind en geef geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
  ·    Val een beslissing van de scheids- en grensrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
  ·    Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om te sporten van uw kind mogelijk te maken.
  ·    De teams worden volgens de KNVB richtlijnen ingedeeld waarbij, wanneer spelers beter zijn zij automatisch in een hoger team komen. De rest wordt op leeftijd ingedeeld. De jeugdcoördinator zal in overleg de indelingen vaststellen.
  ·    Aan- of afmelden van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren d.m.v. een brief gericht aan de secretaris.
  ·    De opzeggingstermijn voor niet-spelende leden is minimaal 1 maand voor het einde van een kwartaal. Spelende leden kunnen slechts opzeggen per einde verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Bij tussentijdse opzegging dient de contributie voor het heel lopende verenigingsjaar te worden voldaan. De voetbalvereniging heeft die verplichting namelijk ook naar de KNVB toe.
  ·    Ouders langs de lijn. Gelukkig volgen veel ouders het voetballen van hun zoon of dochter. Het enthousiasme van de ouders is erg belangrijk voor de voetbalbeleving van kinderen. Laat het bij aanmoedigen en geen aanwijzingen! Blijf tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld(op een half veld liefst aan de kopkanten).
  ·    U mag spelers positief aanmoedigen,maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
  ·    Zorg ervoor dat zoon/ dochter op tijd aanwezig is voor een training of wedstrijd.

Wangedrag en sancties

 •    Vernieling: Afhankelijk van de zwaarte van vernieling; schorsing en/of verwijdering, de kosten van de vernieling zal ook verhaald worden op de desbetreffende persoon.
  ·     Gewelddadigheid tijdens een wedstrijd; Los van de sancties die de KNVB oplegt n.a.v. het scheidsrechterrapport zal worden besloten tot schorsing, eventueel gepaard gaande met een proef tijd voor het gedrag en/of verwijdering van de club.
  ·     Geweld voor of na wedstrijd en/of training; Afhankelijk van de zwaarte van het geweld zal worden besloten tot schorsing of verwijdering van de club.
  ·     Vloeken, schelden en maken van discriminerende opmerkingen; Waarschuwing of schorsing. Herhaling zal leiden tot verwijdering van de club.
  ·     Ernstige belediging van scheidsrechter, trainer en/of leider; Los van de sancties die de KNVB oplegt n.a.v. scheidsrechterrapport zal worden besloten tot schorsing.

De gedragsregels op en rond het sportcomplex

 •    Maken we rommel dan ruimen we dit zelf op.
  ·    Er wordt geen glas- of aardewerk mee naar buiten genomen.
  ·    Ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng dan wel je spullen terug naar de kantine.
  ·    Velden zijn geen oversteekplaatsen. Loop dus om het veld als je naar de andere kant moet.
  ·    Blijf achter de boarding tijdens een wedstrijd.
  ·    Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
  ·    Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde ruimte in de fietsenstalling geplaatst.
  ·    Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
  ·    De toegang naar de velden moeten, in het belang van de veiligheid, vrij worden gehouden.
  ·    Matig je snelheid in het nabijheid van het sportcomplex.Bij onze club:
 1. Vloeken en schelden we niet en maken we geen racistische opmerkingen.
 2. Praten we met elkaar, niet over elkaar.
 3. Gedragen we ons correct en sportief.
 4. Spreken we elkaar aan op verkeerd gedrag.
 5. Accepteren we beslissingen van de scheidsrechters.
 6. Verzorgen we kleding, materiaal en kleedkamers (thuis en uit).
 7. Genieten we van elkaars acties en accepteren elkaars fouten.
 8. Zijn we altijd op tijd voor wedstrijden en trainingen.
 9. Respecteren we het werk van de onmisbare vrijwilligers.
 10. Veroorzaken we geen overlast op het complex of daarbuiten.

Wie zich niet aan bovenstaande gedragsregels houdt wordt op dat gedrag aangesproken en indien passend volgen er sancties.

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.