Voetballen bij NVB

Contributieregeling

CONTRIBUTIE EN REGELS S.V. NOORD VELUWE BOYS
Het contributieseizoen loopt van juli tot en met juni en de contributie gaat in wanneer men zich als lid bij onze vereniging aanmeldt. De machtiging voor contributie wordt geregeld door s.v. Noord Veluwe Boys (bij tekenen van het inschrijfformulier geef je toestemming voor maandelijkse afschrijving van contributie); IBAN NL62 RABO 0370 2297 03 ten name van S.V. Noord Veluwe Boys.

De contributie bedraagt (per 1 januari 2014) voor:       Senioren                     €14,00   per maand
                                                                           Junioren/ Pupillen        €10,00   per maand*
                                                                           Niet spelende leden      €7,00    per maand

 * Voor de jeugddleden geldt de afspraak dat het tweede kind van één gezin € 9,25 contributie betaald i.p.v. € 10,00 per maand, dit wordt aan het einde van het seizoen afgerekend.

De verschuldigde contributie wordt geïnd in 12 maandelijkse termijnen. De termijnbetalingen zijn aan het begin van de termijn verschuldigd. Mocht het lidmaatschap gedurende het seizoen worden beëindigd dan moet de contributie tot aan het eind van het seizoen worden voldaan.

Contactpersoon voor de ledenadministratie is Dennis Vos. Hij is bereikbaar via dennis_vos1993@hotmail.com.

– Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van hun correcte rekeningnummer aan de ledenadministrator (Dennis Vos);
– Wie contributieachterstand heeft van 1 maand, ontvangt bericht van de ledenadministrator (Dennis Vos) om aan de contributie te voldoen;
– Wie contributieachterstand heeft van 2 maanden, ontvangt een waarschuwing van de ledenadministrator (Dennis Vos) en wordt geacht aan de contributie te voldoen;
– Wie contributieachterstand heeft van 3 maanden, wordt geschorst totdat de contributie volledig voldaan is of met de ledenadministrator (Dennis Vos) een betalingsregeling is afgesproken.