Nieuws

Het laatste nieuws van NVB

Noord Veluwe Boys is een hartveilige sportvereniging

Vanaf 6 september beschikt Noord Veluwe Boys over een mobiele AED. De aanwezigheid van een AED (Automatische Externe Defibrillator) kan bij een hartstilstand het verschil tussen leven en dood betekenen. Een grote groep ouders en vrijwilligers hebben afgelopen woensdag een reanimatie -en AED instructie gevolgd. De nieuwe AED en de training werd aangeboden door ProCardio, de expert op het gebied van AED’s en trainingen.

Jaarlijks wordt geschat dat ongeveer 150 tot 200 sporters in Nederland overlijden tijdens of vlak na het beoefenen van hun sport. De impact is bij een dergelijk voorval doorgaans groot. Vlot handelen door middel van reanimeren met daarbij het gebruik van een defibrillator (AED) is van levensbelang. Onlangs sloeg in Aalten het noodlot toe toen een 7-jarig voetballertje om het leven kwam door hartfalen.

Het geeft een elektronische schok waardoor het hart hopelijk weer een normaal hartritme krijgt. Je hoeft geen arts te zijn om een AED te kunnen gebruiken. Het apparaat geeft zelf duidelijke aanwijzingen hoe te handelen nadat het is aangesloten. Een korte cursus waarbij het gebruik van de AED en de basale reanimatie wordt getraind, kan de slagingskans van een reanimatie verhogen. De eerste minuten kunnen van levensbelang zijn. Met het beschikbaar stellen van de AED en het verzorgen van de reanimatie- en AED instructie aan leden, ouders en vrijwilligers van Noord Veluwe Boys leveren wij een bijdrage aan een hartveilig sportklimaat.