Nieuws

Het laatste nieuws van NVB

Kerstklaverjassen 17 december

Zondag 17 december is er weer het jaarlijkse kerstklaverjassen bij Noord Veluwe Boys.

Ook dit jaar zijn er weer mooie prijzen te winnen. Zowel met het kerstklaverjassen als met de verloting. De hoofdprijzen bestaan weer uit mooie en grote vleespakketen genaamd: ‘het halve varken’.

Meer informatie over de precieze tijden worden nog bekend maakt. Maar noteer alvast deze datum in uw agenda!

Activiteitencommissie sv Noord Veluwe Boys