Nieuws

Het laatste nieuws van NVB

De jeugd mag weer komen trainen!

Met ingang van 7 mei worden er op de donderdagavonden van 18.30 tot 19.30 weer trainingen georganiseerd voor de jeugd tot en met 12 jaar. Dit zal uiteraard aan de strenge voorwaarden van het RIVM voldoen. Hieronder vind je een overzicht van de coronaprotocollen van de KNVB:

Voor kinderen:
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• Meld je tijdig aan voor de voetbaltraining of volg de afspraken van je gemeente/voetbalvereniging, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
• Kom alleen naar de voetbalvereniging wanneer er voor jou een training gepland staat;
• Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
• Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de voetbalvereniging;
• Kom in sportkleding naar de voetbalvereniging. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest en daarna goed je handen hebt gewassen;
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de voetbalvereniging en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
• Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
• Spelers van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
• Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
• Neem je eigen bidon gevuld mee van huis om uit te drinken;
• Spuug niet en snuit niet je neus op het veld;
• Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aanhebt;
• Probeer de bal zo min mogelijk te koppen
• Verlaat direct na de training de voetbalvereniging.

Voor Ouders:
• Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de trainers/begeleiders opvolgen;
• stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
• meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je voetbalvereniging zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom;
• breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een voetbalactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
• breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat jouw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet jouw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
• breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
• als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de voetbalactiviteit op de sportlocatie;
• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
• als ondersteuning noodzakelijk is bij de voetbalactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
• direct na de voetbalactiviteit halen de ouders/verzorgers de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, sportende mensen en buiten