Nieuws

Het laatste nieuws van NVB

Belangrijk bericht hoofdbestuur

Beste lid van Noord Veluwe Boys

Afgelopen woensdag was de Algemene Ledenvergadering 2018 van sv Noord Veluwe Boys. De ledenvergadering stond in het teken van belangrijke beslissingen, vacante posities en discussies over de toekomst van de vereniging. Zowel het bestuur als de aanwezige leden vonden de opkomst zeer slecht. Elk lid hoort aanwezig te zijn bij een algemene ledenvergadering of zich anders met een reden af te melden.

Aangezien deze algemene ledenvergadering een belangrijke was met veel ontwikkelingen naar de toekomst en met belangrijke beslissingen wordt elk lid alsnog via deze mail hierover geïnformeerd.

Twee beslissingen die zijn genomen door de Algemene Ledenvergadering:

Standpunt met betrekking tot verduurzaming: Het bestuur van Noord Veluwe Boys wil een toekomstbestendige accommodatie creëren. Als eerste onderdeel van dit plan wordt de verlichting op de accommodatie vervangen door LED verlichting. Het plan wordt verder uitgewerkt in 2019. Aanwezige leden zijn voor vervanging.

De aanwezige leden kwamen met het voorstel om vrijwilligerswerk te verplichten voor de leden van Noord Veluwe Boys. De aanwezige leden waren hier unaniem in.

Dit houdt in dat leden verplicht worden om een bijdrage in tijd te leveren aan de vereniging. Het bestuur gaat dit nader uitwerken en komt hier nader op terug.

Context van bovenstaande beslissing: de vereniging heeft dringend hulp nodig op verschillende vacante posities (zie hieronder) die soms al jaren open staan. Indien de vrijwilligers uitblijven is de vereniging genoodzaakt om bijvoorbeeld meer personeel inhuren of ‘dingen’ niet meer gaan uitvoeren of op een meer sobere wijze. Dit gaat onder andere hogere lasten opleveren en lagere inkomsten. Dit wordt  onder andere vertaalt naar een (flink) hogere contributie. Maar het gaat vooral ten koste van de dienstverlening, continuïteit en (groei)ambities van de vereniging. Met het verplicht stellen van vrijwilligerswerk komt er meer tijd vrij bij leden die onderstaande vacante posities kunnen en willen invullen.

Samenvatting bestuursbeleid en vertrek hoofdbestuursleden:

– Nieuw bestuursbeleid in 2019: hoofdbestuur moet meer gaan besturen in plaats van uitvoeren. Er moeten meer commissies en vrijwilligers komen in de vereniging, anders kan de vereniging de volgende stap niet maken.

– Afscheid hoofdbestuursleden: Stan Termes neemt vanaf 1 juli 2019 afscheid als penningmeester. Gerjan Spijkerboer neemt vanaf 1 juli 2019 afscheid als bestuurslid Commerciële zaken.

– Hoofdbestuur vraagt vrijwilligers (leden en evt. niet leden) om plaats te nemen in de bestuurscommissie (tot 01-04-2019) om na te denken over het nieuwe bestuursbeleid en de nieuwe samenstelling van het hoofdbestuur. Leden die dit willen kunnen zich aan melden voor 1-2-2019 via Info@noordveluweboys.nl. 

Vacante posities:

– Penningmeester (vanaf 1 juli 2019).
– Bestuurslid Commerciële zaken (vanaf 1 juli 2019)
– Sponsorcommissie leden
– Ondersteuning materiaal- en kledingbeheer
– Kantinepersoneel
– Maandelijkse onderhoudsploeg
– Organisatie horecatoernooi 2019
– Wedstrijdsecretaris seniorentak

Met vriendelijke groet,

mede namens de Algemene Ledenvergadering

Hoofdbestuur van sv Noord Veluwe Boys